П-р Николай Николов е роден 1900 г. В гр. Бургас. Произхожда от видно семейство. Той учи право в Софийския университет. 1920 г. Заминава за Америка и там е кръстен със Святия Дух.
П-р Дионисий Заплишни, основател на първата евангелска петдесятна църква в Българи, гр. Бургас.