Женското служение има за цел да помогне на жените да израстват в мъдрост и знание, идващи от Божието Слово, да развиват в пълнота талантите дадени им от Бога и да се усъвършенстват в топли взаимоотношения помежду си.

За по- пълноценно служение имаме три групи:

Жени с невярващи съпрузи Семейството е Божият план за изпълнение на нашите най-основни нужди. Важно е не само да имаме здрави семейни взаимоотношения, но също така да бъдем и част от Божието семейство.

Сестри – вдовици Чувствайки самотата, ние знаем, че не сме напълно сами и имаме един добър приятел, който никога няма да ни изостави.

Сестри, които са загубили семействата си Всеки има нужда да бъде обичан. Любовта на Исус е съвършения пример, че можем да подражаваме, приемаме и даваме истинската любов. Всяка сестра е добре дошла в женското служение. По време на женските събрания ще можете да виждате себе си, по начина по който Бог Ви вижда и да разберем, че сме създадени по Божия духовен образ.