Двадесет характеристики на истинската реформация
За църквата
Младежко служение
Проповеди и Послания
Новини
Декларация на вярата
История във фотоси
Служение с жени
Хваление и поклонение
Детско служение
Домашни групи
Богослужения / Фотоси
Търсене в Библията
Препоръчайте ни
Контакти

 

1. Има цел, план, видение и стратегия
2. Приема Библията за единствено правило за живот
3. Разчита на свръхестествената намеса и ръководство на Бога
4. Набляга на спасението на човешки души
5. Набляга на единството на всички вярващи
6. Превъзмогва класови, идеологически, етнически, деноминационни и личностни статуси и разлики
7. Променя старите църковни структури и пара-църковни организации
8. Води до организиране и обгрижване на локални църкви
9. Разкрива мястото и функциите на вярващия като част от църквата
10. Разкрива мястото и функциите на служителя като част от църквата
11. Създава атмосфера за издигане на лидери и набляга върху обучението на ново поколение църковни водачи
12. Зачита семейството като основна формираща единица на църквата и предпазва семейните ценности базирани на Библията
13. Включва ученичество и образование
14. Предлага критицизъм на събития, формации, стилове, организации и учения като църковно-обществена дилема заедно със съответни отговори и решения
15. Предвижда близки и далечни резултати и ефекти в следствие на своята дейност
16. Е социално явление което реално участва в политически и икономически процеси и динамики
17. Е индивидуално и лично явление което създава атмосфера за формирането на предобръщенски живот, спасение чрез лично преживяване и следобръщенски живот на даден човек, както и участие в ескатологичните събития.
18. Е корпоративно, църковно, обществено, формиращо културата явление което определя динамиките и функциите на дадена църква и/или група от църкви.
19. Информира за своето развитие, проблеми и успехи наред с трудности, проблеми и неуспехи, като с това цели открита, честна и отговорна позиция по своите цели и процеси
20. Е централизирана около Христовя кръст

назад към всички послания

гр. Бургас 8000, ул. "Ал. Стамболийски" №4, тел. 056/817936, факс: 056/836097