Смирявах с пост душата си
За църквата
Младежко служение
Проповеди и Послания
Новини
Декларация на вярата
История във фотоси
Служение с жени
Хваление и поклонение
Детско служение
Домашни групи
Богослужения / Фотоси
Търсене в Библията
Препоръчайте ни
Контакти

 

Наложен от божествената воля за духовно изграждане на всеки вярващ, постът е бил и ще остане мощно оръжие за събаряне на онези крепости в човешкия живот, издигащи се против Бог и Неговия велик план за спасе4ние на човечеството. Спасение, даващо сигурност и духовен мир, чрез Всевишния, който никой в този свят не би могъл да ни даде. И точно тук бих желал да отбележа нещо, което е изключително важно за правилното разбиране относно практикуването на поста. Чрез поста ние не трябва да се стремим на първо място да вземе нещо от Бог или да Го разчувстваме за наша полза. Това за съжаление е една лоша практика, която не носи така желаните добри резултати за вярващите. Много често чрез подобен пост християнинът потъва в още по-голямо отчаяние, не осъзнавайки, че Всевишният не е личност, поддаваща се на човешки манипулации. Той е Бог пред който всеки трябва да се смири: “Смирявах с пост душата си, и молитвата ми се връщаше в пазухата ми и се повтаряше” Пс. 35:13

Ето и основната цел на предвидения от Създателя пост. На второ място смирение, на трето и всяко следващи – смирение и пак смирение. Именно тогава Бог изпълнява своите обещания. В обложения с облаци от проблеми живот, Бог изпраща мощни лъчи на изцеление, освобождение и духовен растеж. Последвалата промяна е така реална, че нейната уникалност силно привлича гладните и жадните за Исус. А може ли да бъде по-различно, когато сам Той заявява: “ Облечете се със смирение, защото Бог се противи на горделивите а на смирените дава благодат” 1Петрово 5:5

 Ако самият ти си изпълнен със силното желание да помогнеш на околните и на самия себе си, а не успяваш, то задай си този въпрос. Смирението твое облекло ли е? Ако Святият Дух те изобличава застани в пост, смири плътта си и душата си. Постави себе си в Божиите ръце и Му се довери. Тогава твоята вяра ще бъде жива. Няма да се усъвършенстваш в плът, както много вярващи в миналото, а и в настоящето. Ще бъдеш жив и мощен в Господа, твоя Бог. Бог ще променя чрез твоето смирение целият ти род и дом. Святият Дух ще спира развитието на духовния кариес, разяждащ душите на твоите деца или родители с алкохол, наркотици, порнография и всякакъв род пороци. Думите Господни и Неговата свята воля ще бъдат разбрани и почитани.

В 10 – глава на книгата на пророк Данаил се разкрива постът  на Божия слуга. В стих трети се казва, че той не яде нито хляб, нито месо, нито питие влизаше в устата му. Тогава Бог му проговори казвайки: “Не бой се Данаиле, защото от първия ден, откакто ти преклони сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред твоя Бог, думите ти бяха послушани и Аз дойдох поради думите ти.” Данаил 10:12

Това е едно от силните доказателства за това, че Всевишният копнее да вижда смирение в своите последователи. Сам Той се разкрива пред нас и воюва за нас. А в книгата на пророк Исая глава 58:4-11 се явява най-пълната картина за поста:

“Ето вие постите за да се препирате и карате, и за да биете нечестиво с пестници; днес не постите така че да се чуе гласа ви горе. Такъв ли е постът който съм избрал – ден в който трябваше човек да смирява душата си? Значили да навежда човек главата си като тръстика и да си постила вретище и пепел?

Това ли ще наречеш пост и ден угоден на Господа? Не това ли е постът , който Аз съм избрал – да развързваш несправедливите окови, да разслабваш връзките на ярема, да пускаш на свобода угнетените и да счупваш всеки хомот? Не ели да разделяш хляба си с гладния и да въвеждаш в дома си сиромаси без покрив? Когато видиш голия да го обличаш, и да не се криеш от своите еднокръвни. Тогава твоята светлина ще изгрее като зората и здравето ти скоро ще разцъфне; правдата ти ще върви пред тебе и славата Господна ще ти бъде задна стража. Тогава ще зовеш и Господ ще отговаря! Ще извикаш и Той ще рече: “Ето ме!” ако махнеш отсред себе си хомота, соченето с пръст и нечестивите думи. Ако даруваш на гладния желаното от душата ти и насищащ наскърбената душа, тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината и мракът ти ще бъде като пладне; Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в бездъждие и ще дава сила на костите ти; ще бъдеш като напоявана градина и като воден извор, чиито води не пресъхват”

Това е картина, обрисуваща онези изключително важни детайли на поста, които дяволът винаги се стреми да изкриви в нашето християнско съзнание. Днес, както по времето на пророк Исая, има хора, които постят за да се препират и карат. Едни постят с така наречените “Велики пости”. Втори се опитват да докажат, че техния пост с вода, без вода или само с постна храна е най-полезен. Други пък налагат мнението си за пост в определени дни на седмицата. И в цялата тази пародия на демонстрации, като че ли никой не осъзнава, че така практикуваният пост отдавна се е превърнал в един съвременен вид  християнска диета, който повече носи духвни проблеми вместо Божествен мир. А Бог продължава да ни пита: “Не е ли това поста, който избрах за вас, да смирява човек душата си?”   Сам Исус възмутен от поста на лицемерите ни поучава със следните думи: “А когато постите не бивайте унили като лицемерите, защото те помрачават лицата си за да ги виждат човеците, истина ви казвам: те вече са получили своята награда. А ти когато постиш, помажи главата си, и умий лицето си, за да не те виждат, човеците, че постиш но Отец ти който е в тайно; и Отец Ти, Който е в тайно ще ти въздаде на яве.” Матея 6:16-18

Преди половин година имах възможност да се запозная с едно уникално свидетелство на наши братя и сестри от африканската държава Уганда. Разположена в северната част на езерото Виктория, с население наброяващо през 1996 г. 18, 6 млн. Души, Уганда е била заплашена от буквално изчезване. Тридесет процента от населението й е било заразено със СПИН – хора, обречени на сигурна смърт. Отделно около 35 % от жителите на тази страна са били на пределна възраст, които по естествен път ще преминат от този свят. Останалата част от народа тъне в мизерия, глад и безработица. Голяма част от хората са умирали от глад. Държавата е била обсебена и разтърсвана от демонични сили на окултизъм и чародейство. Въпреки, че военният режим е бил вече история, по върховете на властта се е ширила голяма корупция. Народът на Уганда е бил обречен на изчезване в мирно време.

По това време пастор Джон Мулинде, воден от Святият Дух, застава с пост и молитва с малкото свои съслужители. Пост, в който те смиряват душите си пред Всевишния и търсят неговата воля за своята нация. Отговорът не закъснява. Бог посещава този народ. От 1995 год. до сега над 50 % от населението на Уганда е приело Исус Христос за личен спасител. Чрез свръхестественото действие на Святия Дух болните от СПИН драстично намаляват - от 30 % на 10 %. Днес в църквата на пастор Джон Мулинде 250 души свидетелстват за Божието изцеление от тази коварна болест. Живи имощни свидетели, побеждаващи чрез кръвта на Агнеца и словото на своето свидетелство.

Скъпи приятели, ако това може да стане в страна като Уганда, защо да не може да стане и в България?

Призовавам всички вярващи да застанат в пост на смирение пред Всевишния Бог. Да смирим душите си и да отдадем дължимото му право да се движи между народа ни за да се промени глобално живота на цялата ни нация. Да престане порочният недоимък. Недоимък на любов и мир, на храна и финанси, недоимък на Божествена мъдрост и разсъдък.

 Нека да излезем от мъртвите ритуали и познаем Божествената воля за небесен мир.

Нека паднат несправедливите окови, да се разхлабят връзките на ярема и да се освободят угнетените.

Нека престанат окултните ритуали като чародейство, гадателство и измама срещу народа ни. “ Да не се намира между теб някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън, някой чародей, астролог, гадател или омаятел, някой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите. Защото всеки който върши тия дела е омразен на Господа и поради тия мерзости Господ твоя Бог изгонва тия народи от пред Теб. Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог. Защото тия народи които завладееш, слушат астролозите и чародеите, но на теб Господ твоя Бог не е позволил това” Второз. 18:10-14

 Нека библейските истини имат предимство и приоритет пред лъжата и отровата на сатана, убиващи нашата нация.

Нека заедно да извикаме към Господа по примера на псалмопевеца: Този сиромах извика и Господ го послуша и от всичките му неволи го избави. Бойте се от Господа вие светии негови. Защото за боящите се от него няма оскъдност. Лъвчетата търпят нужда и глад но онези, които търсят Господа няма да бъдат в оскъдност за никое добро. “ Пс. 34:6,9-10

            Нека с пост на смирение да потърсим Господа нашия Бог за да се издигне той в цялата ни нация. Амин!

п-р Илчо Ефтимов

назад към всички послания

гр. Бургас 8000, ул. "Ал. Стамболийски" №4, тел. 056/817936, факс: 056/836097