Страхът е най-голямото оръжие на противника - 1

 

За църквата
Младежко служение
Проповеди и Послания
Новини
Декларация на вярата
История във фотоси
Служение с жени
Хваление и поклонение
Детско служение
Домашни групи
Богослужения / Фотоси
Търсене в Библията
Препоръчайте ни
Контакти

 

Страхът е причинител на робство в човека. Той е враг номер едно за християнина, защото го прави подвластен на смъртта и греха. В настоящия брой на бюлетина ще разгледам начините чрез които страхът ни атакува и владее.

“Той (Исус) взе участие в същите неща, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта на смъртта, тоест дявола, и да избави всички онези, които чрез страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство” Евреи 2:14-15.

Авторът на Евреи говори за страх от смъртта. Това е основният страх, който управлява човека и го поробва.

            Още от началото на човешкото съществувание страхът действа в живота на хората. Същата вечер, когато Адам съгреши, той се уплаши от Бога и се скри от Него. С греха дойде и страхът, че Бог ще го накаже за престъплението му. Тук е мястото да кажа, че Бог не разбира за твоя грях, когато ти си признаеш пред Него. Не, Той знае за него още преди да го извършиш и много пъти Той те е възпирал да не тръгнеш по пътя на изкушението. По-добре е човек да признае и остави скритите си грехове, отколкото упорито да отрича, че не съществуват.

            Страхът накара Адам да се скрие от своя Създател вместо да Го потърси и чрез покаянието си да потърси милост от Бога. Тези двете са най-великото нещо в Божия план. Покаянието и последващата прошка се крият в нещо наречено Любов. Самият Бог, който е Любов, пое чрез смъртта на Своя Син Исус на кръста, ужасните последствия на греха, причинени от човешкото нехайство и бунт.

            Как действа страхът? Това е дух, който идва и вкарва мисли в ума на човека. Почти винаги той използва стари, трагични или опасни ситуации на които сме били очевидци или сме слушали за тях и създава нови картини в ума ни. Сякаш виждаш как нещастието се случва, без да има реална опасност за това в момента. Виждал си човек или дете блъснато от кола или си слушал за подобно злощастно събитие. От този момент нататък духът на страх използва спомените в ума ти, за да насажда картини на катастрофи. Сякаш виждаш детето си блъснато от кола, макар то да спи в съседната стая. В момента няма никаква реална опасност да пострада, но въпреки това в ума ти натрапчиво изкача картина след картина и ти целия се свиваш в ужас, че нещо може да стане.

            Разбира се, ако детето е малко и не може да пресича на определените за това места, тогава има истинска опасност да пострада. Здравият разум изисква да бъдем предпазливи и да не оставяме малко дете да пресича улица без чужда помощ.

            Притчи 25:28 “Който не владее духа си, е като град със съборени стени.” Мъдрецът е напълно ясен: град без защитни стени е уязвим на

всяка вражеска атака. Всеки, който има по-силна армия може да го завладее и напълно да го пороби. Исус сравнява същата картина с къща и нейния стопанин. Обаче, в даден момент идва някой по-силен от домакина и ограбва дома и всичко вътре, Матея 12:29. Човек, който не упражнява постоянен контрол върху духа си, неизменно става роб на друг, по-силен от него, който не е от Божието Царство.

            Мъдрецът ни разкрива още една истина: “Който владее духа си е по-добър (по-силен) от завоевател на град” Притчи 16:32. Ако чрез Словото владееш духа си, тогава ще надделееш срещу всеки противник. 

            Какво става, когато някой не контролира духа си? Той става пленник на духа на страх, който малко по малко започва да го управлява. Но Исус дойде да унищожи силата на поробителя. Новороденият човешки дух има в себе си силата на Святия Дух, която е далеч по-силна и могъща от поробителя Сатана. Защо тогава много християни все още стоят в плен? Вярващи от различни части на страната ми пишат и споделят за този проблем. Убеден съм, че причината някой да живее в страх се крие в невежеството му. Вярващите не знаят, че могат и трябва да се съпротивят на духа на страх, като изповядват обещанията от Словото и чрез Името на Исус да противостоят и победят.

            Братко и сестро, ако твоят дух е като град със съборени стени, тогава съгради стените на своя град чрез постоянно размишление върху Словото, чрез вяра в Кръвта на Исус и молитва на езици.  Пусни си касета с християнски песни (Слава на Бога, че сега има такива касети, а не като преди 10 години), запей хваление на Бога и ще видиш колко ще бъдеш благословен и насърчен. Повтарям, може да отнеме време да извоюваш победа, но не забравяй, че Бог помага с ангелите Си да тръгнем по пътя на победата и малкото ще стане голямо. Амин! Вярваш ли в това?

            Ще споделя личен пример. Моята съпруга се бореше с дух на страх. Когато ставала през нощта, за да ползва тоалетна, внезапно през ума й минавала мисълта, че нещо се е случило с едно от децата ни. Мислите били нещо подобно: “Дали децата спят? Ами ако някое от тях се е задушило? Трябва да проверя дали дишат!” Тогава отивала в детската стая и проверявала дали всичко с тях е наред. И така всяка нощ, а понякога и по два пъти.

Всичко това ставало без мое знание. Но нали Святият Дух знае, през това време Той често влагаше в мен желанието да говоря на Христина за хитростите на духа на страх, как той атакува човека и как го манипулира. Без да осъзнавам съм казал, че ние трябва винаги да се противим на страха, като изповядваме, че сме покрити с кръвта на Агнето и нито едно оръжие скроено против нас не може да успее, Исая 54:17. Тези пояснения й помогнали постепенно да застане срещу мислите на страх и да ги прогони. Когато мислите атакували ума й тя казвала на глас: “Не, това е лъжа! Махни се от мен Сатана. Моите деца са покрити с кръвта на Исус и нито едно оръжие срещу тях няма да успее, в името на Исус!” След няколко нощи победата дошла. Мислите на страх повече не се появили.

            Кои са най-често срещаните страхове?

1. Страх от човек или от власти – ти си неспособен да поискаш правата си. Винаги избягваш да разговаряш с високопоставени служители.

2. Страх от отхвърляне, съдене, обвинение, критика или неодобрение – това спира твоята инициативност. Ти нищо не вършиш, защото може някой да те обвини, критикува или отхвърли.

3. Страх от провал – най-голямата спирачка за твоите проекти. В миналото си преживял неуспех – нещо съвсем нищожно и малко, но страхът това да не се повтори, те държи вързан и ти не желаеш да усвояваш нови умения и знания, нито да потърсиш по-добра работа, нито планираш начало на някакъв бизнес. Мислите в ума ти непрекъснато се повтарят: “Какво ще стане, ако се проваля?”

4. Страх от Бога – боиш се от Него, сякаш Той е враг или неприятел. Затова никога не се осмеляваш да кажеш какво е обещал за теб в Словото Си, защото може да те накаже.

5. Страх от загуба на спасение – много християни се намират в подобен плен. Те мислят, че във всеки един момент ще загубят спасението си, защото може да сбъркат някъде. Апостол Йоан ни увещава, че ако съгрешим пред Бога да изповядваме греховете си пред Него и Той е верен и праведен да ни очисти всяка неправда, 1 Йоан 1:9.

6. Страх от смъртта – една новородена, кръстена в Святия Дух християнка, след като  прекара известно време в болница ми сподели, че силно се страхува от смъртта. За нас вярващите, когато дойде времето на всеки един да си отиде от тази земя, не трябва да се боим от нея, а да се радваме, че ще видим Бога.

7. Страх от липса на снабдяване – това те спира да бъдеш щедър в Божието дело и в даването на милостиня. Бог е обещал, че ние няма да останем в нужда, нито в лишение, Псалм 23:1.

            Други чувства произлизащи от страха са: ревност, несигурност, малоценност, недоверие, преследване, самоотхвърляне.

            Страхът е един и същ, но се проявява при различни поводи и ситуации. Като използва образи на провал и неуспех, той те държи в подчинение, парализиран и неспособен да направиш нещо за твоето добро и благополучие. Може да те накара да извършиш някои безсмислени действия, например: няколко пъти да проверяваш дали входната врата е заключена.

            Макар дребни неща, противникът ги използва, за да те пороби още повече в страх и тревога. Това е неговото най-силно оръжие – внушението.

            Възпротиви му се! Не прави онова, което се опитва да ти внуши, а живей с вяра, че Божиите ангели те пазят и бдят над теб. Всяка мисъл в която има и намек за страх, трябва да бъде прогонена с изповед на Словото.

             Псалм 23:4 ни дава увереност за борбата срещу страха: “И в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мен.” Забележи, че ние ще преминаваме през тази долина. Там има зло, което ни дебне. Никъде в Библията не ни се обещава безпроблемно пътуване към небесната страна. Обаче, Давид възкликва, че няма да се страхува от злото. Защо няма да се бои? Защото знае КОЙ е на негова страна. С вярата в Небесния Помощник, Давид победи лъв, мечка и великия Голиат. Ти също можеш да победиш в борбата със страха чрез името на Исус – име над всяко друго име на вселената. Използвай молитвата по-долу и смело прогони духа от дома си веднъж и завинаги.

 

Николай Стойчев

назад към всички послания

гр. Бургас 8000, ул. "Ал. Стамболийски" №4, тел. 056/817936, факс: 056/836097