Страхът е най-голямото оръжие на противника - 2

За църквата
Младежко служение
Проповеди и Послания
Новини
Декларация на вярата
История във фотоси
Служение с жени
Хваление и поклонение
Детско служение
Домашни групи
Богослужения / Фотоси
Търсене в Библията
Препоръчайте ни
Контакти

 

Страхът е вземал жертви в цялата човешка история. Той е пленявал мнозина и ги е впримчвал в своята смъртоносна хватка.  Страхът е противник, срещу когото трябва да се изправим и да воюваме, докато спечелим битката за всяка област на живота ни. Въпреки това, много християни се оставят на духа на страх да ги контролира и държи в робство през целия им живот.

            Най-големият страх, който атакува един християнин е, че написаното в Библията може да не се изпълни. Той чете Божиите обещания и вярва в тях, но идва ужасяващата мисъл: “Кой знае дали това е цялата истина? Ами ако не се случи според както е написано? Какво ще стане с мен тогава? Ето, брат този и този вярваше, молеше се и въпреки това умря от рак..... каква е гаранцията, че Бог  ще потвърди Словото Си?”

            С подобно внушение змията излъга Ева в Едемската градина. “Истина ли каза Бог да не ядете от никое дърво в градината?” Битие 3:1. Сатана постави Божията заповед под съмнение като леко измени думите й. Бог не беше забранил да се употребяват на плодовете на всичките дървета, а само на едно: дървото за разпознаване добро и зло. Ако те вкусеха от плода му, в същия ден щяха да умрат. Противникът хитро внуши идеята, че Бог крие нещо от тях и думите Му,  ..о..о, о, о,... те не могат да бъдат истина. Стих по-долу четем: “А змията каза на жената: Никак няма да умрете…., но ще станете като Бога.”

            Сатана открито атакува Божията забрана, като с това внуши мисълта на Ева да я престъпи. Той каза: “Бог е лъжец. Нищо от това, което е казал няма да стане.” Страхът винаги ще нарича Бог лъжец. Това е неговата тактика: да те накара да повярваш, че думите на Бога няма да се изпълнят.

            И знаем какво направи Ева: “И жената видя, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно .... и взе и яде, и даде на мъжа си да яде ....”

            Нейните действия ни разкриват начина, по който лъже противникът. Той идва и започва да променя думите на Словото, но само толкова, че човек да се хване на измамата. След това открито поставя под съмнение реалната сила на Словото, като го кара да насочи вниманието си върху нещо друго: съблазън, товар на проблем, болест, бедност или нещо друго. И така, неусетно човек започва да размишлява върху вероятността Бог да е допуснал грешка.

            “Никак няма да стане, както е написано, .... защото я виж каква хубава жена има пред теб,... прелюбодейството не е грях, а невинна шегичка .... нали си мъж, имаш потребности....”

            “Бог няма да те изцели, защото Той не изцели нито сестрата, нито брата, за които се молихте всички .... ти кой си, че точно на твоята молитва ще отговори .... спомняш ли си какво стори миналото лято? Бог не е забравил и сега иска да те помъчи малко, за да се покаеш по-истински....”

            Опитах се накратко да изброя някои от внушенията на противника, но те са толкова много, че не бих успял да опиша всички. Основата е тази: написаното в Библията може да не се изпълни за теб. За всеки случай опитай да получиш отговор като използваш  други методи.

            Аврам е пример за човек, който в момент на опасност се поддаде на страха.

В Битие 12 глава четем,  че се уплаши

да не да бъде убит от египтяните поради, красивата си жена. Затова той накара Сарая да се престори на негова сестра. Страхът накара Аврам да направи компромис с истината. Той не повярва напълно, че Бог е негов щит и закрила, и че Бог ще го защитава и пази на всяко място. Аврам не повярва в обещанието дадено в Битие 12:3 “Ще благословя онези, които те благославят, и ще прокълна онзи, който  те кълне, и в теб ще се благословят всички земни племена.”

            В Битие 20 глава четем, че Авраам живее в Герар. Поради страха си от безбожието на хората, той приложи същия трик и Сара пак се представи за негова сестра. Отново неверие в Божието обещание.

            От друга страна, Авраам не се страхуваше да излезе в битка с врага. Той спаси живота на своя племенник Лот, когато същият беше пленен. Авраам не изпита страх в подобен момент, но се уплаши от завистта на двама царе: на Египет и на Герар. Това ни показва, че в дадена област човек може да е победил страха, но в друга все още да бъде негов пленник.

            Години по-късно същите действия ще извърши Исаак. Той ще представи жена си Ревека за своя сестра. Когато филистимският цар узнава за истината, той директно пита Исаак защо е излъгал. “Исаак му казва: Защото си казах: Да не би да умра заради нея” Битие 26:9.

            Страхът не атакува само слабите хора. Той атакува всички, без значение. От отделния човек зависи дали ще отблъсне атаката на противника, който го кара да се отрече от силата на Божието обещание или ще се поддаде на внушението като стане пленник на дявола. Страх от убийство завладя Аврам на два пъти. Същият страх атакува сина му Исаак, който се поддаде на него и направи компромис с истината.

            Преди и след излизането от Египетската земя, Израил видя великите чудеса на Бога. След година и половина престой в пустинята те достигнаха до река Йордан и бяха готови да я пресекат и да завладеят обещаната земя. Тогава Бог заповяда на Мойсей да изпрати съгледвачи, чиято задача беше да огледат и разузнаят градовете, жителите и земята, и да вземат от плодовете й. След като 12-те се върнаха след 40 дни на разузнаване, те започнаха да докладват.

            “В земята наистина текат мляко и мед. Ето, донесохме от плода й. Но народът, който живее там, е силен и градовете са укрепени и силни. Там видяхме и синовете на Енак.” Числа 13:27-28.

            Дотук с новините. Сега следват техните умозаключения. Те видяха колко са големи укрепените градове, колко са велики военните мъже, колко огромните са синовете на Енак и забравиха за Бог, за скиния, за облачен и огнен стълб, за завети и за обещания.

            “Не можем да излезем против онзи народ, защото е по-силен от нас. И пуснаха лош слух сред синовете на Израил” Стих 31-32. Страхът завладя целия народ.

            Те започнаха да мислят с ума на скакалеца. “Там видяхме великаните .... и пред тях ние бяхме като скакалци, такива бяхме и в техните очи” стих 33.

            Съвсем различно мнение имаха двама от 12-те съгледвачи - Исус Навин и Халев: “Да вървим напред и да я завладеем, защото със сигурност ще я превземем!” Стих 30.

            Откъде черпеха те увереност за победата? От Божието обещание, че Той е с тях и че както досега им е помагал, избавял и водил, така ще им помага занапред. В Числа 14:24 Господ говори, че Халев напълно е последвал Бога, затова той ще влезе в земята, а останалите ще умрат в пустинята.

            Страхът води до унищожение. Той те ограбва от победата и те оставя разочарован и депресиран. След страха идват чувства на отхвърляне, на поражение и на провал. Това е специална притурка от нечестивия. Човек вместо да се покае, че се е усъмнил в Божията мощ, той започва да се бунтува срещу Бога и накрая след всички страдания си мисли, че Бог го е отхвърлил и изоставил завинаги.

            Нищо подобно! Бог не желае никой да бъде пленник на страха. Затова авторът на Евреи казва, че Исус унищожи този, който има власт над смъртта и страха от смъртта, и така избави тези, които са били в робство.  Евреи 2:14-15.

            Свободата ни е в Христос! Той е помазан, за да разрушава оковите на дявола и да изцелява всички угнетявани от него. Как Исус ни освобождава? Чрез Словото. “Ако стоите в словото Ми, наистина сте Мои ученици. И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни” Йоан 8:32.   

            Свободата идва, когато познаем истината. Това не е повърхностно знание, чул си нещо, научил си, че така е писано. Говоря за познаване на истинската същност на нещата. Какво наистина казва Бог за твоята ситуация? Какво говори Писанието за болестите, а не какво казва лекарят? Какво Христос е казал, а не какво изпълненият с невежество и съмнение християнин ти внушава? Дали това което чуваш или мислиш отговаря на Библията? Ако не отговаря, тогава упражни силата на името на Исус и Неговата кръв, и прогони мислите на страх от ума си. Не стой пасивен, а се бори, защото страхът носи със себе си наказание и те подвежда към бунт срещу Бога. 

            Истината от Словото прави човека свободен от страха. Обаче, като всяка свобода тя трябва да се пази и устоява. Ние бяхме освободени от робството на греха, но трябва да пазим себе си чисти от съгрешаване. Макар свободни от страха, трябва да се противим на всичко, което ни кара да мислим, че Словото няма да се изпълни в живота ни.

            “Защото събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос” 2 Коринтяни 10:5.

            Изправи се и изповядай Божието обещание за твоята ситуация. Писано е .... и това се изпълнява за моя живот и семейство. Нито едно оръжие направено против мен няма да успее ... страх, ти няма да успееш да ме победиш, в името на Исус!” Амин.

 

Николай Стойчев

назад към всички послания

гр. Бургас 8000, ул. "Ал. Стамболийски" №4, тел. 056/817936, факс: 056/836097