Божиите оръжия срещу страха

Божията любов е най успешното оръжие

За църквата
Младежко служение
Проповеди и Послания
Новини
Декларация на вярата
История във фотоси
Служение с жени
Хваление и поклонение
Детско служение
Домашни групи
Богослужения / Фотоси
Търсене в Библията
Препоръчайте ни
Контакти

 

Страхът е враг, срещу когото трябва да воюваме. Той идва под формата на образи и мисли в ума ни за нереална заплаха. Но страхът ни атакува само когато има информация, върху която може да изгражда образи за опасност. Трябва да си видял някакво нещастие, да знаеш за бедствия или катастрофа. Едва тогава страхът използва спомените като ги заменя с други образи и така постепенно те оковава в мисловни крепости на паника и ужас.

            Християните не трябва да търпят страха, а да воюват срещу него. Не сключвай примирие с дявола, като си мислиш: “Ако си позволя малко да се боя, може би това което ме тревожи няма да ми се случи... малко страх винаги е полезен” Това е лъжа. Не се поддавай.

            За съжаление, много от нас са се научили да прикриват страха, вместо да го атакуват с оръжията, които Бог ни е дал, за да спрат на демоничното му управление. Страхът е силно заразен и той има способността да се разпространява като тумор в душата на човека. Ненапразно Павел пише до Коринтяните, че трябва да пленяваме мислите, които са в противоречие с истината за Христос 2 Коринтяни 10:5. Така ти не разрешаваш на въздушните кули в ума ти да се изграждат и да стават още по-укрепени.

            Защо правиш това, което правиш? Задай си този въпрос за някакво действие, което ще направиш. Ако в твоя отговор присъстват думи като: “опасявам се, страхувам се, боя се, че...”, тогава ти си повлиян от страха.

            Когато разпознаеш какво стои зад твоите действия, тогава ще можеш да вземеш решение как да постъпиш, така че да изпълниш Словото. Много е важно да разбереш истинската причина за действията си. Едва тогава ще можеш да сравниш мислите на страх с написаното в Библията. Словото ще освети скритите лъжи на противника. Сега Сатана е загубил битката. Трябва само да му посочиш написаното в Словото и той ще побегне от теб.

            Когато човек вземе решение да постъпи според истината на Словото, тогава Бог застава зад него като изпраща ангелите Си, за да подкрепят вярващия. Бог започва да подрежда обстоятелствата в полза на изпълнителя на Словото. Господ започва да влияе върху управници, да променя цялата светска система, за да я приведе в покорство на Христос. Той прави това, защото едно Божие дете е застанало зад прокламирането на истината, а истината на Словото побеждава всички обстоятелства. Ти си това Божие дете! Ти може да бъдеш свободен от лъжите на страха. Желаеш ли го? Стани и кажи: “Синът ме освобождава от духа на страх. Аз съм свободен. Напълно свободен!”

            “Той (Исус) взе участие в същите неща, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта на смъртта, тоест дявола, и да избави всички онези, които чрез страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство” Евреи 2:14-15.

            Исус взе участие в оковите на човешкото тяло и умря на кръст, така че ние да се възползваме от Неговата победа над Сатана. Обратно на всяка лъжа на нечестивия има обещание записано в Словото. Дали лъжата е отнася за твоето вечно спасение и изкупление, дали е за твоето изцеление и подобрение, дали за защита от нападение, бедствие или катастрофа, Словото има обещание за всяка ситуация. Трябва само да вземеш това Слово да го вкараш в устата си и чрез изповедта си на вяра да атакуваш лъжата на дявола.

            След терористичните нападения в Беслан на 1 септември 2004 година имаше вярващи, които не пуснаха децата си да отидат на училище на 15 септември в Бургас. Страхът от покушение ги беше парализирал. С това нямам за цел да обвиня някого, а да разкрия машинациите на Главния Терорист – дявола, който е “човекоубиец” и “баща на лъжата.”

            Никой нямаше да се страхува, че може да има нападение в някое училище, ако Сатана не беше използвал ситуацията в Беслан. Той е този, който внуши в ума на хора да се страхуват от подобно нападение над училища в много градове и страни.

            “Който владее духа си е по-добър (по-силен) от завоевател на град” Притчи 16:32. Ако вярващите бяха упражнили контрол върху духа си чрез истината на словото, тогава отровата на страха не би могла да им повлияе. Защо? Защото обещанието за Божията защита ги прави по-силни от терористите, от завоевателите на града. Ако чрез Словото владееш духа си, тогава надделяваш над всеки противник. 

            Същото важи за слуховете от съкращения, прогнози за безработица, за увеличение на цени и сметки, за липса на финанси, за болест или нещастие. Тези слухове имат за цел да те накарат да мислиш отново и отново върху проблема и така вярата ти в Бог и в Словото да бъде отслабена и унищожена.

            Какво си мислиш, когато изпиташ болка в корема? Какво минава през ума ти, когато сърцето ти забие учестено? Минава ли ти мисълта за тумор, за сърдечен удар или за операция? Виждаш ли сградата на болницата в която си бил по някакъв неприятен повод?

            Веднъж бях в ОРБ Бургас и в коридора стояха две жени. След малко дойде един лекар, който им показа снимка от скенер. Думите му бяха: “Това е злокачествено образование на стомаха .... трябва да се оперира....”

            Преживял ли си нещо подобно? Дяволът ще се опита да използва този момент, за да ти втълпи всеки път щом изпиташ болка, че “ти си болен от тумор ..... и сигурно няма да се пребориш с него.”

            Христос умря и възкръсна, за да стоим в победа над страха и да бъдем свободни - напълно свободни.

            Бог е любов! Това откровение трябва да влезе в ума ти толкова дълбоко, че да изкорени всички други представи за Него. Тогава знанието ти за любовта на Бог, става твоето първо и най-опасно оръжие срещу противника и срещу страха. Божията любов е безгранична, необятна, всеобхватна, безкрайна, вечна, всеприсъстваща, побеждаваща, творяща чудеса, изцеляваща, освобождаваща ....... неизмерима.

            Основата за вярата ни в Божията любов се намира в известния стих на апостол Йоан: “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот” Йоан 3:16.

            Братко и сестро, Бог те обича. Да, лично теб! Да, лично теб, такъв какъвто си, с твоите недостатъци, прегрешения, скрити мисли, лицемерие, лъжи и без значение всичко, което правиш Той продължава да те обича. Неговото най-голямо желание не е да те удари, за да те заболи, а да ти покаже чрез Словото как да живееш правилно, за да бъдеш благословен дух, душа и тяло.

            Бог възлюби, затова Той даде всичко от Себе Си, за да може ти да имаш. Помисли върху думите на Апостол Йоан: Бог толкова възлюби...... осъзнаваш ли мащаба на тази любов? Разбираш ли, че тя надхвърля време, пространство и всяко твое прегрешение. Колкото повече човек осъзнава безграничната любов на Бога, с която Господ се грижи за всеки елемент от живота му, толкова по-отговорен става той спрямо Бога и Словото Му. Много погрешно смятат, че проповядването за Божията любов прави вярващите да злоупотребяват със свободата си в Христос и така те ставали безотговорни. Напротив, когато осъзнаваш, че Бог, който те обича безкрайно, се грижи за всеки детайл от битието ти, тогава страхът за хляба, за живота, за здравето, за семейството изчезва.

            Бог ме обича, Той снабдява нуждите ми, затова няма да открадна...... Бог ме обича, Той ме защитава от противника, затова няма да убия .... Бог ме обича, Той ме пази от зли хора, затова няма да си отмъщавам ......   Бог ме обича, Той ми е подарил най-добрия спътник в живота, затова няма да прелюбодействам .......  Бог ме обича, Той ще изяви моето право над злия, затова ще простя от сърце ......

            В известната история на Исус за “Блудния син” описана в Лука 15 глава, виждаме , че синът не познаваше любовта на баща си. В един момент той си помисли, че пропуска “прекрасните възможности за удоволствия, които света предлага.”  Затова той взе своето наследство  и тръгна да потърси развлечения. След като пропиля всичко и стигна до крайна нищета, осъзна колко много се нуждае от любовта на своя родител. Когато синът се върна у дома той изля болката си за своята грешка и с думите си показа, че не счита себе си достоен да бъде част от своето родно семейство. Чувството на вина и страхът, че ще е отхвърлен, надделяваха в ума му.

            “А синът му каза: Тате, съгреших против небето и пред теб; не съм вече достоен да се наричам твой син. Но бащата каза на слугите си: Бързо изнесете най-хубавата премяна и го облечете, сложете пръстен на ръката му и сандали на краката му; и докарайте угоеното теле и го заколете и нека ядем и се веселим, защото този мой син беше мъртъв и оживя, изгубен беше и се намери. И започнаха да се веселят.” Лука 15: 22-24.

            Забеляза ли, че бащата дори не го изчака да се доизкаже. Той каза на слугите “Бързо”. Той не пожела първо да накаже сина си. Светът със своите методи на разплата вече го беше наказал достатъчно. Бащата искаше синът веднага да бъде свободен от белезите на греха. Любовта на бащата победи страха от отхвърляне и възстанови всичко, абсолютно всичко!

            Бащата заповяда на слугите да го облекат с нови дрехи. Те свалиха дрипите от него, които ни напомнят за смяна на външния облик на човека, за отнемане на чувство на срам и недостойнство; и го облякоха с новите дрехи, които говорят за обновен човек с нов морал и поведение. Дрехите в Библията говорят за принадлежност към семейство или към общество. Слугите сложиха пръстен, който ни говори за власт. Пръстенът служи за подпечатване на документи и за удостоверяване на самоличност като дипломатически паспорт. Бащата нареди да го обуят с нови сандали, което ни показва, че синът имаше достъп до всяка част от дома на баща си. И накрая четем, че слугите трябваше да докарат угоеното теле. Синът беше гладувал, но сега той можеше да се радва на първокласна храна, защото бащата се грижеше за всичко.

            Защо не повярваме, че Бог, поради Своята любов желае да направи същото с нас? Той е приготвил нови дрехи, които да облечем тук на земята и горе на небето. Той ни е дал пръстен на осиновление, с което ни доказва, че ние сме синове и наследници на Царството. Той ни обува с обувки на благовестието и поема снабдяване за всяка нужда в живота ни. Отец е заколил угоеното теле. Той е готов да даде най-доброто за теб, когато приемеш грижите и любовта Му с вяра.

            Нека благодарим за тази огромна любов на Отец, която показва към нас всеки ден. Страхът не може да съществува там, където царува съвършената любов на Бога.

 

Николай Стойчев

назад към всички послания

гр. Бургас 8000, ул. "Ал. Стамболийски" №4, тел. 056/817936, факс: 056/836097