Молитвата отключва спасителната сила на Бог
За църквата
Младежко служение
Проповеди и Послания
Новини
Декларация на вярата
История във фотоси
Служение с жени
Хваление и поклонение
Детско служение
Домашни групи
Богослужения / Фотоси
Търсене в Библията
Препоръчайте ни
Контакти

 

Молитвата е мощна! За вярващия тя е ключ, който отключва небесните източници за спасение, които могат да се излеят върху целия му дом. Ти си повярвал в Бога, защото някой се е молил за теб. Същото се случва, когато ти се молиш за спасението на някой.                                                                                                                        Какво е молитвата? Това е вяра в Божието обещание, което изказваш с прости думи пред Бога. Чарлз Спърджън съветвал своите слушатели: “Отговор на молитвата идва от Бога не защото се молите продължително, а защото се молите със сила, сила, която се крие във вярата ви в обещанието, което изказвате пред Бога.”

            Бог е Бог на завет! Това е доказано още от древни времена. Затова имаме вяра, че Бог винаги спазва Своето Слово въпреки нашите слабости, пропуски и недостатъци. Защо ли? Защото Той е Бог на завет сключен с кръвта на Сина Му Исус, завет на любов и благодат. “Затова знай, че Господ, твоят Бог, Той е Бог, верният Бог, който пази завета и милостта за хиляда поколения на онези, които Го любят и пазят заповедите Му” Второзаконие 7:9.  Подобно обещание откриваме в Псалм 105:8: “Той помни вечно завета Си, словото, което е заповядал за хиляда поколения.” Следващият стих в същия псалм ни казва, че този завет е “вечен.” Не само хиляда поколения, а до века Божия завет остава валиден за нас.

            Приели тази истина с вяра в сърце можем да отправим молитвата си към Бога с увереност, че Той чува и отговаря. Много от нас имат близки, които не са спасени. Може би ти се молиш за брат, за сестра, за родители или за други твои роднини. Божието обещание за спасение е за теб и за целия ти дом, Деяния 16:31. Тези думи изречени за дома на  Корнилий могат да станат Рема Слово за теб, когато духът ти ги приеме с вяра. Днес може да е началото на молитвата ти за твоя близък. Може би той е пленник на Сатана и на оковите на греха. Бог обещава, че мощният ще бъде победен: “Така казва Господ: И пленниците на силния ще се отнемат, и плячката на страшния ще избяга. И Аз ще се съдя с онзи, който се съди с теб, и ще спася синовете ти” Исая 49:25.

            Силният ще изгуби пленниците си, когато с молитва искаме Бог да ги избави. Семейството на Ной е прекрасен пример за това. Земята се напълни с насилие и грях. Бог реши да унищожи греховното човечество чрез световен потоп, но да запази Ной и дома му. Той му даде подробен план как да построи кораб, където Ной и семейството му да се избави. “С вяра Ной, предупреден от Бога, направи ковчег (кораб) за спасение на своя дом. Чрез тази вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е от вяра” Евреи 11:7. Строежът на кораба беше предупреждение за греховния свят да се покае, в противен случай щеше ги постигне Божия съд.

            С тези думи авторът на Евреи разрушава невярното учение за “предопределението.” Вярата на Ной в Бога стана основата за спасението на целия му дом и за осъждението на всеки отказал да се покае. Тук виждаме Божията промисъл за спасение чрез кораба, но също как всички отказват да го използват като средство за избавление от потопа.

            С други думи, Бог даде възможност на всички грешници още преди потопа да чуят и видят, че Божият съд наближава и да се отвърнат от нечестивите си пътища. Те трябваше да вземат решение дали ще послушат Ной наречен от апостол Петър “проповедник на правдата” 2 Петрово 2:5. Ден след ден той проповядваше за идващото бедствие, но никой не повярва на думите му. Досега не беше валяло на земята, още по-малко потоп. Но вярата на Ной в Бога беше непоколебима. Той строеше кораб на сушата, а море нямаше наблизо. Това беше безумие в очите на света.

            Ной трябваше да изтърпи обидите на хората, техните хули и неверие. Може би ти си предмет на посмешище в лицето на твоите невярващи роднини. Не се отказвай от вярата си в Бога, не се отчайвай, че те са безнадежден случай. Бог от религиозен фанатик на име Савел направи ревностен служител на евангелието – апостол Павел.

            Вярата на Ной в Бога послужи за спасение на целия му  дом. Никъде в Писанието не се казва, че синовете му бяха праведни хора. Въпреки това послушанието на Ной послужи за избавлението на целия му дом. Разбери ме правилно братко и сестро, Ной строеше ковчег за спасението на дома си, защото вярваше, че те ще бъдат избавени. Той не се съмняваше в Божието обещание за избавление от идващия гняв.

            “Тогава Господ каза на Ной: Влез ти и целия ти дом в ковчега, защото теб видях праведен пред Мен в това поколение” Битие 7:1. Това беше покривалото на благодат и милост на Бога върху целия дом на Ной.

            Вярваш ли в Божията промисъл за спасение на дома си? Бъди като Ной, който вярваше в Бога и вършеше това, което Той му заповяда, ден след ден, цели сто години. Това е постоянство и непоколебима вяра в Бога.

            В Стария завет Господ заповяда на Мойсей: “Нека всеки от израилевото общество да си вземе по едно агне за бащиния си дом, по едно агне за един дом” Изход 12:3. Знаем историята, ангел на смъртта щеше да премине същата нощ и да погуби първородния син във всеки дом, където нямаше кръв на агне намазана по горния праг и двата стълба на входната врата.

            Израил беше опазен, защото изпълни Божията заповед. “Когато види кръвта, Господ ще отмине вратата и няма да остави погубителя да влезе и да ви погуби” (Стих 23).

            Това е чудесен преобраз за избавление на едно цяло семейство. Пасхалното Агне, Исус, беше пожертвано за нас така че ако има вярващ в някой дом, покрит с кръвта на Агнето, тогава тази кръв е знак за Господ, да извърши избавление там.

            “По едно агне за всеки дом.” Това е духовен принцип, обещание за защита на дома ти от силата на нечестивия.

            Словото ни казва, че светлината на Евангелието винаги свети, но “умовете на хората са заслепени от бога на този свят, за да не видят истината, което може да ги освободи”     2 Коринтяни 4:3-4.

            Като вярващи ние имаме властта и силата на името на Исус да заповядаме на духовните сили да освободят ума на човека за когото се молим, за да познае истината за Бога. Трябва да разберем, че ние нямаме власт върху волята на човека, а само върху духа на измама, който го е заслепил. Щом заповядаме на този дух да освободи ума на човека, за да познае истината ние трябва да се молим на Господаря на жетвата да изпрати работници, които да му благовестват, Лука 10:2. Молитва без да благовестваме след това е като да стреляме без мишена. Няма да има резултат.

            Молитвата изразява човешкото желание Божията воля да се изпълни на земята. Бог не насилва човека. Затова, когато се молим Бог се намесва и довежда Своята воля до край. “И потърсих между тях мъж, който би затворил оградата и би застанал в пролома пред мен заради земята, за да не я погубя, но не намерих” Езекиил 22:30. Тук Бог ясно показва отговорността ни да се молим и ходатайстваме за спасението на хората. Без молитва Бог не може да се намеси, без ходатай земята ще бъде погубена.

            Някой е издигал ръце на молитва, за да влезеш в царството. Някой е заставал пред Божия Трон и е повтарял обещанието на Бога, че “едно Агне е достатъчно за всеки дом.” Някой се е молил и неговото ходатайство е отключило Божията сила за спасение.

            Твоята молитва изгражда ковчега за спасението на твоите близки. Бъди проповедник на правдата в твоя дом и се моли като Ной с постоянство и вяра, като не отпадаш, даже ако е нужно да изминат години преди да видиш с очите си изпълнението на Божието обещание.

Николай Стойчев

назад към всички послания

гр. Бургас 8000, ул. "Ал. Стамболийски" №4, тел. 056/817936, факс: 056/836097