Еволюцията е сляпа религия 
За църквата
Младежко служение
Проповеди и Послания
Новини
Декларация на вярата
История във фотоси
Служение с жени
Хваление и поклонение
Детско служение
Домашни групи
Богослужения / Фотоси
Търсене в Библията
Препоръчайте ни
Контакти

 

Еволюцията не е научен факт, а сляпа религия. Научните изследвания показват това все по-ясно. Това особено ясно се вижда във въпроса за възрастта на Земята и Слънчевата система. Просто не е възможно те да са по-стари от няколко хиляди години . . . ако човек реши да приема фактите такива, каквито са.Живеем във времена, в които идеята за Еволюцията е завзела умовете на почти всички мислещи хора, било то хуманисти, атеисти, комунисти, че дори и християни. И това е така защото това не е просто една теория за произхода на живота, а преди всичко това е структуриран и подреден начин на мислене и възприемане на заобикалящия ни свят. Този начин на мислене е съществувал винаги в човешката история като алтернатива на свидетелството на вярващите в един Бог - творец на всичко. И тъй като тези мислещи хора не вярват на свидетелството на вярващите, Библията ни учи, че и самото творение свидетелства също за своя Създател, така че те остават без извинение за неверието си. Нека да разгледаме безмълвното свидетелство на това творение.

Всички знаем, че Еволюцията борави с гигантски периоди от време - стотици милиони до милиарди години. Големия период от време е един от основните стълбове, на които се крепи еволюционния начин на мислене и теория за произхода на живота. Най-странното в случая е, че в момента няма надежден метод (в научен смисъл) за датиране на каквито и да е било останки, които се очаква да бъдат на милиони години. Методите, които се използват (радиометричните например) са доказали своята ненадежност именно по експериментален път, като са давали крайно различни резултати при датирането на една и съща вкаменелост. Има случай на датиране на току що изстинала лава, като и е било дадено възраст от 2.8 милиона години! Има и друг случай на датиране: костите на човек, умрял преди 80-90 години, му е била определена възраст от няколко хиляди години! И тези случаи са многобройни. След като няма надежден метод за датиране на останките с предполагаема възраст от стотици хиляди до милиони години, тогава как учените еволюционисти решават, че всичко е много старо? Отговора е очевиден - те го решават не чрез научно доказателство, а чрез вяра. Те възприемат първоначално с вяра еволюционния възглед и чак след това се опитват да го докажат. Засега обаче не са успели надеждно да покажат, че всичко около нас е много старо, дори напротив - със задълбочаване на знанията и откритията им, еволюционистите все повече се опровергават. Изниква друг интересен въпрос - след като няма надеждни доказателства за голяма възраст, то има ли доказателства за млада възраст? Отговора е да, има и те непрекъсното се увеличават с напредването на изследванията. Тук ще изложа някои от тях.

Луната
С помоща на сателитна технология учените могат да определят количеството космически прах, преминаващ през земната атмосфера и са изчислили, че за 4.5 млрд години (предполагаема възраст на Земята) е трябвало да се натрупа най-малко 15 метра прах, но заради ерозията този прах не може да се види натрупан в такива размери. Обаче не така стоят нещата на Луната, където липсват тези ерозионни процеси. Това е било сериозен проблем за проектантите на първия космически кораб, който е трябвало да се приземи на Луната. Всички учени са очаквали, че на Луната ги чакат поне 15 метра натрупан космически прах (а по някои изчисления тази цифра достига до 270 метра дори!) и за това са били направени специални широки стъпала на прилуняващия модул, за да не потъне в праха. Но каква огромна е била тяхна изненада когато първия космонавт стъпил на Луната е изрекъл следните думи: "Повърхността е твърда!". Оказало се, че дебелината на слоя космически прах е едва около 0,6 см. Това говори за възраст на Луната от около няколко хиляди години!

Сатурн
Всички сме чували за пръстените на Сатурн (навярно са красива гледка). Сигурно знаете, че те представляват полета от скални отломъци, обикалящи около Сатурн. Учените са открили два много интересни факта за тях. Първият факт е, че тези скални отломки са с най-различни големини, и втория факт е, че пръстените се преплитат един в друг, като се пресичат. При милиони и милиарди години обикаляне около Сатурн, тези пръстени би трябвало да се хомогенизират (всички парчета да са с приблизително еднакъв размер и то много малък) и в същото време да се подредят симетрично един спрямо друг. Фактите, че пръстените не са хомогенни и се преплитат (не са симетрични) говори, че тези пръстени са съществували не повече от няколко хиляди години!

Слънце
Изследванията показват, че Слънцето се свива с 0,1% за сто години. Това означава, че преди 10000 години то е било 2 пъти по-голямо отколкото е днес. Преди 1 млн. години размерите му биха били такива, че радиацията би убивала всичко живо - т.е. живота на Земята би бил невъзможен. Преди 20 млн. години размерите биха били такива, че то би докосвало Земята!

Комети
Учените предполагат, че възрастта на Слънчевата система и влизащите в нея комети е приблизително една и съща. Всеки път когато кометата се приближава до Слънцето, тя губи част от масата си (тя изгаря и ние можем да я видим във вид на опашка след движещата се комета). Изследванията показват, че за не повече от 10000 години, тези комети биха изгорили всичката си маса, т.е. не би могло да има повече комети, прелитащи през Слънчевата система.

Земя
Тук доказателствата за млада възраст изобилстват ( и няма как да не изобилстват, нали изследователите живеят на тази Земя).

Магнитно поле
Измерванията на земното магнитно поле, проведени през последните 130 години, показват намаление на същото с 14%. Това показва, че силата на полето намалява наполовина на всеки 1400 години. Ако скоростта на това намаляване е била постоянна, то преди 10000 години силата на магнитното поле на Земята би била от същия порядък като силата на полето на магнитна звезда. Това означава, че съществуването на какъвто и да било живот тогава би бил невъзможен (молекулите на живите организми не биха могли да си взаимодействат). А преди 15000 години Земята би била ядрена звезда.

Корозия
Изчислено е, че при сравнително постоянна скорост на корозионните процеси, за 14млн. години континентите биха били изцяло разрушени до морското равнище. Това е по-малко от половин процент (към 0,3%) от предполагаемата възраст на Земята (4,5 млрд години).

Залежи на нефт и газ
Съществуват залежи на нефт и газ намиращи се в порьозни каменни и пясъчни земни слоеве. Огромното налягане, измерено при много от тези естествени порьозни резервоари, би спаднало, ако тези залежи са на възраст по-голяма от 10000 до 100000 години.

Демографски фактор
Изледванията на демографското развитие показва, че населението на Земята се увеличава с 2% за 1 година. Има и краен песимистичен възглед, който казва че това нарастване е само 1%. Заради войни, бедствия, епидемии и други масови проблеми е изчислено, че на около 82 години населението намалява с 50% (песимистичен възглед). Според еволюцията първия човек се е появил преди около 1 млн. години. Но използвайки горната доказана формула (и то при най-песимистичните прогнози), приемайки че първия човек се появил едва преди 41000 години, сега бихме били 2 по10 на степен 89 човека! А Земята може да издържи върху себе си около 10 на степен 81 електрона! Какво да кажем за 1 млн. годишна човешка история! Пълен абсурд.

Интересно е и друго. Ако вярваме на писаното в Библията за Потопа, той е бил преди около 4300 години. След него на Земята е имало само 4 семейства. Според същата формула за демографското развитие, сега трябва да сме приблизително 4,5 млрд души! И това ако не е надеждна формула...

Учените непрекъснато се докосват до все повече надеждни доказателства за младата възраст на всичко. За еволюционистите става все по-трудно да се задържат здраво на краката си (голямата възраст, като основен стълб в тяхната теория е започнал сериозно да се клати и скоро съвсем ще се срути).
По-важното за нас е да видим ние на кого повече вярваме - на свидетелството на Словото и Творението, или на измислиците на изявени атеисти, хуманисти, комунисти и заблудени християни. Имаме ли тази вяра в Бога, която е готова да премести и планини, за да извърши работата по свидетелството за истината? Защото ако я нямаме, Бог и от камъните въздига свидетели. Уверявам ви, Той го прави и продължава да го прави - това е свидетелството на Творението.


Ивайло Георгиев

назад към всички послания

 
гр. Бургас 8000, ул. "Ал. Стамболийски" №4, тел. 056/817936, факс: 056/836097